Here to make your life easier

Welke opvoedstijl past bij jou?

Voordat ik een kind kreeg dacht ik dat ik weinig moeite zou hebben met consequent ouderschap. Ik stond immers volledig achter de theorie dat consequentheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat voor kinderen. Ik zag ook welke ouders in mijn omgeving hier bedreven in waren en welke minder. Tevens zag ik het effect dat dit heeft op de ontwikkeling van een kind. 

 

Rust reinheid en regelmaat, het werd er met de paplepel ingegooid. Tijdens de jaren dat ik werkzaam was op een crisisafdeling zag ik tevens het belang en het effect van deze bejegening. “Zeg wat je doet, doe wat je zegt. “ Zelf had ik totaal geen moeite om dit toe te passen. Ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat ik uiteindelijk de minst consequente ouder van de twee zou blijken. 

Wat maakt nou dat ik minder consequent ben dan ik dacht? Om te beginnen is dat mijn weke moederhart. En mijn gave om werkelijk altijd wel een reden te verzinnen waarom ze het wél nodig heeft om even extra opgepakt te worden als ze niet wil slapen. Of waarom ze wél een extra doosje rozijnen krijgt na mijn vijfde nee. Nou, omdat ze het zes keer vraagt. Daarnaast ben ik gezegend met een man die wel consequent is. Het beste van beide werelden denk ik dan. Ondanks dat ik soms de nadelen zie van mijn handelen, voelt het ook goed om niet altijd consequent te zijn. Ik zeg overigens niet dat ik helemaal niet consequent ben, maar het zou her en der wel wat strakker kunnen. 

 

Als het gaat over opvoedstijlen worden ze onderverdeeld in 4 categorieën. Autoritair, permissief, autoritatief en verwaarlozend. Welke opvoedstijl je uiteindelijk het meeste toepast hangt met verschillende factoren samen. Het is logisch dat je eigen opvoeding een grote rol speelt in de opvoedstijl die je hanteert. Ook is het ene kind het andere niet en is het zinvol om aan te sluiten bij de behoefte van het kind. Uiteraard speelt de stijl van je partner en de leeftijd van het kind ook een rol. 


Zelf kan ik me theoretisch gezien het beste vinden in de autoritatieve (democratische) opvoedstijl. Overigens ook de meest tijdrovende van de vier stijlen. Hoewel ik ook kan neigen naar meer permissief, wanneer het in mijn ogen gaat om minder belangrijke zaken. Ik heb een persoonlijke allergie voor de autoritaire opvoedstijl, de ouder is de baas stijl. Ondanks dat ik me realiseer dat dit veel duidelijkheid geeft en bij sommige kinderen juist nodig is, past dit niet bij mij als mens.

 

Ik geloof dat het goed is om je bewust te zijn van  de verschillende opvoedstijlen en eens na te gaan waarom de ene stijl je zo goed ligt en de andere misschien niet. De stijlen bewuster toe te passen in verschillende situaties om uiteindelijke de meest optimale omstandigheden te creëren.

Benieuwd welke opvoedstijl het dichtst bij jou ligt.

 

Liefs, 

Marlyse Voss  

Oprichter en eigenaar MOMS & VossCoaching


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.